Slovinsko - vlajka 640Především v době letní turistické sezóny je nutné počítat na hraničních přechodech do Chorvatska s delší odbavovací dobou a důkladnými kontrolami nejen dokladů, ale tak vozidel. Ačkoliv mnoho řidičů Slovinskem pouze projíždí, je dobré znát základní povinnosti.

– Všichni motoristé jsou povinni jezdit po celých 24 hodin s rozsvícenými světly.
– Minimální vzorek pneumatik je jednotný pro letní i zimní pneu – 3 mm.
Každá osoba, která na dálnici nebo rychlostní silnici opustí vozidlo, musí mít reflexní vestu
– Je zakázáno používat za jízdy mobilní telefony, s výjimkou použití “hands-free” či “head-set”
– Je zakázáno vjet do křižovatky, svíti-li oranžové světlo na semaforu.

Omezení rychlosti jízdy pro osobní auta a motocykly:

 • v obci 50 km/h
 • mimo obec 90 km/h
 • na silnicích pro motorová vozidla 100 km/h
 • na dálnici 130 km/h

Osobní auta s přívěsy, karavany a nákladní vozidla do 7,5 t :

 • v obci 50 km/h
 • mimo obec 80 km/h
 • na silnicích pro motorová vozidla 80 km/h
 • na dálnici 80 km/h

– Za překročení předepsané rychlosti hrozí řidiči pokuta ve výši 100 – 1.500,- €.

– Ceny dálničních známek v roce 2017 pro motorová vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t včetně přípojného vozidla:

 • týdenní dálniční známka – 15 EUR = cca 405 Kč
 • měsíční dálniční známka – 30 EUR = cca 810 Kč
 • roční dálniční známka –110 EUR = cca 2.970 Kč

– Za jízdu po placených cestách bez známky hrozí řidiči pokuta ve výši 300 – 800,- €.

– Průjezd tunelu Karavanke (Karawanken) mezi Rakouskem a Slovinskem za 7,20 EUR (cena pro vozidla do 3,5t).

– V roce 2017 počítejte s komplikovanou dopravou na dálnici A4 Ptuj – Macelj, která je ve výstavbě.

Cestování s dětmi:

– Od 27.6.2012 musí mít každé dítě svůj vlastní cestovní doklad. Zápisy dětí v cestovních dokladech či občanských průkazech rodičů nebudou akceptovány. Pokud se při kontrole dokladů na území RS prokáže, že je dítě bez cestovního dokladu hrozí rodičům pokuta ve výši až 400,- € Děti bez vlastních cestovních dokladů nebudou puštěny na území Chorvatska. Pokud dítě cestuje bez doprovodu rodičů, musí mít doprovázející osoba ověřený písemný souhlas rodičů s cestou dítěte, který musí obsahovat:

 • údaje o dítěti (viz RL), plánované cestě (místo, termín), údaje o doprovázející osobě (včetně čísla dokladu totožnosti).
 • Musí být sepsán buď v anglickém jazyce nebo opatřen anglickým překladem
 • Musí být podepsaná oběma rodiči.
 • Jako příloha může být: kopii rodného listu dítěte a osobního dokladu totožnosti doprovázející osoby.

– Děti mladší 12ti let či menší 150 cm nesmí sedět na místě spolujezdce a v autě musí být zabezpečeny bezpečnostním systémem odpovídajícím jejich věku a váze tj. v autosedačce. Dětské sedačky musí odpovídat evropské normě ECE-R44/44.

Cestování se zapůjčenými vozy a vozy na leasing:

 •  V případě vstupu na území RS se zapůjčeným vozem či vozem na leasing, musí mít řidič platné zplnomocnění vlastníka vozu pro užívání vozu v daném období.
 • Forma plné moci není standardizována.
 • Měla by být sepsána ve slovinském či anglickém jazyce a měla by obsahovat minimálně údaje o zplnomocniteli (vlastníkovi), řidiči (zplnomocněném), vozidle a době trvání zapůjčení.
 • Nemusí být notářsky ověřena. Postačí podepsaný originál.

– Systém pokut v RS funguje na následujícím principu. Pokud je uložená pokuta zaplacena na místě či do 8 kalendářních dnů od jejího vyměření, je třeba uhradit pouze 50% částky. Pokud není pokutu zaplacena na místě, jsou řidiči jako záloha jejího uhrazení odebrány osobní doklady a to dle uvážení slovinských policistů. Může se stát, že dojde k dočasnému zadržení občanského, řidičského i technického průkaz případně i cestovního pasu. Na toto mají ze zákona slovinské orgány právo.

– Obecně lze doporučit striktní dodržování dopravních předpisů a v případě přestupku o uložené pokutě s policisty nediskutovat a nesnažit se jakkoli „usmlouvat“. Policisté by takovéto konání mohli chápat jako pokus o závažnější porušení místních zákonů, celou záležitost postoupit k prošetření přestupkovému soudci a provinilou osobu případně i na 48 hodin zadržet.

Povinná výbava

 • reflexní vesta
 • auto lékárnička
 • výstražný trojúhelník musí mít všechna vozidla
 • hasicí přístroj je povinný pouze pro nákladní vozy a autobusy

– V případě dopravní nehody je třeba dodržet následující postupy:

 •  Kontaktovat Policii (nouzové telefony jsou na dálnicích každé 2 km) k vystavení „Potvrzení o poškození vozidla“ na základě kterého bude moci poškozené vozidlo na zpáteční cestě do ČR opustit území RS a vyhotovení „Záznamu o nehodě“, který Policie postupuje Slovinské pojišťovací společnosti, u které si jej může pojišťovna českého účastníka vyžádat (Slovensko zavarovalno združenje, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, tel.: +38614735699 (+38614377098 – oddělení zelené karty – pojistné události do zahraničí), fax.: +38614735692). http://www.zav-zdruzenje.si/.
 •  Konzultovat havárii a odstranění škod s vlastní pojišťovnu
 •  V případě potřeby využití odtahové služby volat nejlépe státní odtahovou službu RS (kontaktní telefon 1987)
 •   Žádost o odškodné za psychickou či fyzickou újmu, smrt či škodu na autě podává český účastník nehody po návratu do ČR u své pojišťovny.

– Postup slovinských orgánů v případě dopravní nehody:

– Řidič je zpravidla předvolán týž či následující den k přestupkovému soudci. Podle místní praxe k zajištění účasti u přestupkového soudu může být v souladu se Zákonem o přestupcích odebrán např.cestovní doklad. Při podezření ze zavinění těžší nehody je řidič zadržen a případ řeší vyšetřující soudce.

Čísla tísňových linek jsou:

 • Hasičský sbor: 93
 • Záchranná zdravotnická služba: 94
 • Policie: 92
 • Evropské číslo tísňového volání: 112

Velvyslanectví České republiky sídlí v hlavním městě Ljubljaně:

 • Adresa: Riharjeva 1, 1000 Ljubljana
 • Tel.č.: +3861/4202450, +3861/4202451, +3861/4202464
 • Mapa: ZDE
 • Web: www.mzv.cz/ljubljana
 • Nouzová linka : +386/41/679103

Na cesty doporučujeme nepodcenit cestovní pojištění

 Cestovni pojisteni - spocitej si 2

Kvalitní pojištění vozu oceníte nejen na dovolené

Spocitej si 2

www.allianz-brno.cz
info@allianz-brno.cz
+420 603 143 926

Allianz – Stojíme při Vás.