• 12.12.2013

Allianz penzijní společnost, a. s., mění depozitář, tedy banku, která zajišťuje úschovu a kontrolu majetků fondů. Od 3. ledna 2014 bude nově funkci depozitáře pro Allianz penzijní společnost vykonávat UniCredit Czech Republic and Slovakia, a. s. V této souvislosti Vám oznamujeme změnu čísla účtu pro zasílání příspěvků.

Pro účastníky doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění

Z toho důvodu je nutné nastavit nové číslo účtu pro Vaše platby s účinností od 3. ledna 2014 (ostatní údaje zůstávají beze změny):

Nové číslo účtu: 3033/2700
Variabilní symbol: číslo Vaší smlouvy
Konstantní symbol: 3558 (účastník); 3552 (zaměstnavatel)
Dovolujeme si Vás upozornit, že státní příspěvky lze nárokovat na Ministerstvu financí České republiky pouze na platby připsané na účet u depozitáře penzijní společnosti do konce příslušného kalendářního měsíce.

Platíte-li jiným způsobem než bankovním převodem:

  • Inkaso z účtu – inkasní příkazy budou generovány z nového účtu od ledna 2014. Nastavte si prosím povolení k inkasu z účtu ve prospěch nového účtu 3033/2700 nejpozději do 15. ledna 2014. Budete-li zadávat povolení inkasa k více smlouvám u Allianz penzijní společnosti, zadáte pouze jedno povolení. Limit inkasa však musí být min. součtem všech příspěvků daných smluv.
    Poslední příspěvky budou inkasovány na účet v Komerční bance v prosinci. Povolení inkasa z účtu ve prospěch Komerční banky (staré číslo účtu) tak můžete zrušit v lednu 2014.
  • Poštovní poukázka – nové číslo účtu bude předtištěno na všech poštovních poukázkách zasílaných od ledna 2014.
  • SIPO – nemusíte nic měnit, zasílání plateb na nové číslo účtu zajistí Allianz penzijní společnost.

Příspěvek zaměstnavatele
V případě, že za Vás odvádí příspěvek zaměstnavatel srážkou ze mzdy nebo Vám zasílá příspěvek zaměstnavatele, žádáme Vás, abyste zaměstnavateli předal informaci o změně účtu.

Odejde-li Vám v lednu platba ještě na starý účet v KB, nemusíte platbu posílat znovu. Vaši platbu převedeme z KB na nový účet. Doporučujeme Vám však si změnu včas ohlídat, aby nevznikly případné komplikace ohledně přiznání státního příspěvku.

 

Pro účastníky důchodového spoření (2. pilíř)

Nic se pro Vás nemění, tuto změnu není nutno nikam oznamovat. Vše bude zajištěno ze strany Allianz penzijní společnosti.