Flotilové pojištění

Flotila

Připravíme Vám pojištění na míru pro Váš vozový park.
Nabízíme povinné ručení s volitelnými limity pojistného plnění (35 až 150 mil. Kč) a s nárokem na hodnotné základní asistenční služby. Základní asistence zahrnuje i zapůjčení náhradního vozidla na jeden den v případě nepojízdnosti a na 30 dnů při odcizení Vašeho automobilu. Také havarijní pojištění, které sice neohlídá Vaše vozidlo před případnými zloději ani nezabrání havárii, ale zamezí finančním ztrátám v nešťastných situacích.
A co v povinném ručení i havarijním pojištění dále oceníte? Nově Vám poskytujeme právní pomoc při potížích, které se Vám mohou objevit v souvislosti s provozem Vašeho vozu.

Pojištění firemního majetku

Majetek

Pojištění majetku zaplatí případné škody na všem, co Vaší firmě patří. Pojištění platí standardně pro územní rozsah ČR a lze ho dále rozšířit na celou Evropu. Můžete si vybrat, zda chcete pojistit nemovitost, náklad, který převážíte, zařízení Vaší provozovny nebo snad auta ve svém autosalonu. U nás v Allianz máme s pojištěním majetku firem dlouholeté zkušenosti. Pojistili jsme dokonce i Titanik nebo první let do vesmíru.

Majetek - tabulka

Pojištění odpovědnosti

Odpovednost

Z pojištění odpovědnosti za Vás zaplatíme škody, které způsobíte jinému. Vztahuje se na škody na životě a zdraví a na škody na majetku včetně následných finančních škod.

Pojištění odpovědnosti podnikatelů se vztahuje na povinnost pojištěného k náhradě újmy způsobené

 • podnikatelskou činností pojištěného
 • vadou výrobku
 • výkonem vlastnických práv k nemovitosti
 • na pronajatých nemovitostech
 • na věcech zaměstnanců a při praktickém vyučování
 • náklady léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou a poskytnutých dávek sociálního pojištění
 • na věcech převzatých, užívaných, odložených a vnesených
 • v rámci společenství vlastníků bytových jednotek
 • v souvislosti s výkonem činnosti statutárního orgánu společenství vlastníků
 • škody na podzemních a nadzemních vedeních
 • na převzatých vozidlech a plavidlech
 • škody na podzemních a nadzemních vedeních
 • utrpěnými duševními útrapami (peněžitá náhrada nemajetkové újmy)
 • náklady občanského soudního řízení o náhradě škody
 • náklady na mimosoudní projednání nároků poškozeného

Program zaměstnaneckých benefitů – AMMIS

Ammis

Snižte si své náklady a současně motivujte své zaměstnance

Nabízíme kombinovaný program pro zaměstnavatele a zaměstnance. Připravíme pro Vaši společnost program na míru, díky kterému budete moci svým zaměstnancům přispívat na životní pojištění či doplňkové penzijní spoření. S tímto programem získáte nárok na daňové úlevy ročně ve výši až 10 200 Kč na jednoho zaměstnance, a tak si velmi výrazně snížíte své náklady.

Využijte benefitů, které program AMMIS přináší, a oslovte nás pro podrobnější informace.

Individuální rizika a průmyslové pojištění

 – Prodloužená záruka

Zaruka

Dojde-li k vadě výrobku v době prodloužené záruky, zajistíme opravu tohoto výrobku a následně uhradíme náklady s ní spojené. V případě, že výrobek bude neopravitelný, obdrží kupující poukaz na nákup nového srovnatelného výrobku. Tuto prodlouženou záruku nabízíme až na 5 let.

– Pojištění přepravy

Preprava

Víme, že zásilek a rizik s nimi spojených existuje nepřeberné množství. Nebezpečí na cestách může potkat jak zásilku, vám hrozí jak v pozici majitele  převáženého zboží, tak v pozici dopravce, který zásilku převáží.

Pro obě varianty Vám nabízíme řešení. Pojištění zásilek může nahradit cenu při přepravě poškozeného zboží, které kupujete nebo prodáváte, po celou dobu přepravy, bez ohledu na jakýkoliv druh dopravního prostředku. Pojištění odpovědnosti dopravce Vám jako dopravci zase umožní nahradit cenu zboží, jehož poškození jste způsobili v rámci své činnosti silničního přepravce.

– Technická rizika

Technika

Pracujte se svou technikou beze strachu z poškození

Při technicky založené práci nastává celá řada rizik od vlastní chyby Vašeho personálu přes škody na stavebním materiálu až po porouchané firemní počítače. V Allianz dělíme toto pojištění na Stavební a montážní pojištění, Pojištění strojů a Pojištění elektroniky.

– Zemědělství

Zemedelec

Zemědělské pojištění (někdy také agro pojištění) Vám zaplatí případné ztráty výnosu ze sklizně nebo chovu zvířat a nahradí finanční škody způsobené živelnými katastrofami. Na českém trhu poskytujeme toto pojištění od roku 2012 a máme s ním velké zkušenosti i z jiných zemí (například ze Slovenska).

Zemedelec 2

 

Pro více informací nás kontaktujte. Případně nás můžete sledovat a podporovat na: www.facebook.com/AllianzBrno

+420 603 143 926
info@allianz-brno.cz
www.allianz-brno.cz